Технички слепото црево

Во главниот текст, јас разговаравме за правење причинска побарувања од не-експериментални податоци со користење на природни експерименти и појавување. Во овој додаток, јас ќе се воведе потенцијален модел на резултатите, и попрецизно се дефинираат условите кои се потребни за каузална инференција од податоци од набљудувањата. Ова поглавје ќе се подготви за Morgan and Winship (2014) и Imbens and Rubin (2015) .