5.5.3 се фокусираат своето внимание

Со оглед дека сте пронашле начин да ги мотивира учество и вие сте во можност да се потпора на учесниците со широк опсег на интереси и вештини, следниот голем предизвик кој го имате како дизајнер е да се фокусира вниманието на учесниците, каде што ќе биде најзначаен, точка развиена опширно во Michael Nielsen е одлична книга reinventing Дискавери (2012) . Во пресметка проекти со луѓе, како што се Galaxy зоолошка градина, каде истражувачите имаат експлицитни контрола на задачите, во фокусот на вниманието е најлесно да се задржи. На пример, во Galaxy Zoo истражувачите можат да ги покажаа секоја галаксија до нивното бил постигнат договор за својата форма. Понатаму, во дистрибуирани собирање на податоци, систем на бодување, исто така може да се користи за да се фокусира на поединци обезбедување на повеќето корисни влез како што беше направено во PhotoCity.