faaopoopoga Technical

I le tusiga autu, ou talanoaina le faia o talosaga causal mai faamatalaga lē faataitai le faaaogaina o suesuega faalenatura ma fetaui i ai. I totonu o lenei faaopoopoga, ou te faailoa atu le faataitaiga taunuuga gafatia, ma faamatala atili tonu lava le tulaga e manaomia mo faaiuga causal mai faamatalaga observational. O lenei mataupu o le a tusi i luga o Morgan and Winship (2014) ma Imbens and Rubin (2015) .