ტექნიკური დანართი

ძირითადი ტექსტი, მე განიხილეს მიღების მიზეზობრივი პრეტენზიები არასამთავრობო ექსპერიმენტული მონაცემების გამოყენებით ბუნებრივი ექსპერიმენტი და შესატყვისი. ამ დანართში, მე გააცნობს პოტენციური შედეგების მოდელი, და განსაზღვროს, უფრო ზუსტად, იმ პირობით, რომ საჭიროა მიზეზობრივი დასკვნა ეხლა ზედამხედველობითი მონაცემები. ეს თავი ჩაერთვებიან Morgan and Winship (2014) და Imbens and Rubin (2015) .