ภาคผนวกเทคนิค

ในข้อความหลักที่ผมกล่าวถึงการเรียกร้องสาเหตุจากข้อมูลที่ไม่ใช่การทดลองใช้การทดลองทางธรรมชาติและการจับคู่ ในภาคผนวกนี้ผมจะแนะนำรูปแบบผลลัพธ์ที่อาจเกิดและกำหนดอย่างแม่นยำมากขึ้นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการอนุมานสาเหตุจากข้อมูลสังเกตการณ์ บทนี้จะวาดใน Morgan and Winship (2014) และ Imbens and Rubin (2015)