Pàipear-taice teicnigeach

Anns a 'phrìomh teacsa, tha mi a' dèanamh deasbad air tagraidhean bho adhbharaich neo-dàta deuchainneach a 'cleachdadh nàdarra agus deuchainnean a fhreagras air. Ann an eàrr-ràdh seo, bidh mi a 'toirt a-steach comas builean modail, agus mìneachadh nas mionaidiche na cumhaichean a tha a dhìth airson adhbharach inference bho beachdachail dàta. Tha an caibideil seo a bhios a 'tarraing air Morgan and Winship (2014) agus Imbens and Rubin (2015) .