Tehnički dodatak

U glavnom tekstu, razgovarao sam o tome kauzalne tvrdnje iz ne-eksperimentalnih podataka pomoću prirodnih eksperimenata i odgovara. U ovom dodatku, ja ću uvesti potencijalne ishode modela, te definirati preciznije uvjete koji su potrebni za kauzalne zaključak iz opservacijskih podataka. Ovo poglavlje će se osloniti na Morgan and Winship (2014) i Imbens and Rubin (2015) .