1.4.3 етика насекаде

Во иднина, научниците ќе се борат помалку од она што може да се направи и многу повеќе од она што треба да се направи.

Во минатото, цената е доминантен ограничување на она што истражувачите. Но, како што ќе видиме во текот на оваа книга, цената на одредени форми на истражување е драстично опадната. Во суштина не трошок, истражувачите сега може тајно да го набљудуваат однесувањето на милиони луѓе, и може да се спроведе голема експерименти без согласност или дури и на свеста на учесниците. Во иднина, според тоа, истражувачите ќе се борат помалку од она што може да се направи и многу повеќе од она што треба да се направи. Глава 6 ќе биде целосно посветен на етиката, но, исто така, се интегрираат етика во други поглавја, како и. Во дигиталната ера, етика ќе стане повеќе важен предвид кога истражувачите се балансираат размени помеѓу различни истражувачки пристапи.