lampiran teknikal

Dalam teks utama, saya telah membincangkan membuat tuntutan sebab dan akibat daripada data bukan eksperimen menggunakan eksperimen semula jadi dan yang sepadan. Dalam lampiran ini, saya akan memperkenalkan model hasil yang berpotensi, dan menentukan lebih tepat lagi syarat-syarat yang diperlukan untuk kesimpulan sebab dan akibat daripada data pemerhatian. Bab ini akan menggunakan Morgan and Winship (2014) dan Imbens and Rubin (2015) .