apéndice técnico

No texto principal, eu discutir facer afirmacións causais a partir de datos non experimentais usando experimentos naturais e combinando. Neste apéndice, vou presentar o modelo de resultados en potencia, e establecer con máis precisión as condicións que son necesarias para inferencia causal a partir de datos observacionais. Este capítulo vai aproveitar Morgan and Winship (2014) e Imbens and Rubin (2015) .