6.7.2 Стави себеси во чевлите на сите други

Често истражувачите се толку фокусирани на научни цели на нивната работа, тие го гледаат светот само преку кои леќа. Ова миопија може да доведе до лоши етички расудување. Затоа, кога ќе се размислува за вашите студии, обидете се да замислите како на учесниците, други релевантни чинители, па дури и новинарот може да реагира на вашите студии. Оваа перспектива преземањето е различна од снимање како би се чувствувале во секоја од овие позиции. Наместо тоа, таа се обидува да се замисли како овие другите луѓе ќе се чувствуваат, на процеси кои, најверојатно, ќе предизвика емпатија (Batson, Early, and Salvarani 1997) . Размислување преку вашата работа од овие различни перспективи може да ви помогне да се предвиди проблеми и да се движи вашата работа во подобар етичка рамнотежа.

Понатаму, кога си ги замислува вашата работа од аспект на другите, треба да се очекува дека тие, најверојатно, да се фиксира на живи најлошите сценарија. На пример, во одговор на емоционалната зараза, некои критичари се фокусирани на можноста дека тоа би можело да предизвика самоубиство со мала веројатност, но исклучително живописни најлошото сценарио. Откако луѓето емоции се активираат и тие се фокусираат на најлошото сценарио, тие целосно да се изгуби патеката на веројатноста за тоа на најлош случај настан кој се случил (Sunstein 2002) . Фактот дека луѓето би можеле да реагираат емотивно, сепак, не значи дека треба да ги третираме како неинформиран, ирационален, или глупави. Ние сите треба да биде доволно смирен да сфати дека никој од нас имаат совршен поглед на етиката.