цитат

Ако би сакале да се цитираат овој ракопис, Ве молиме да ја посочуваат како:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.