tekniskt tillägg

I huvudtexten, diskuterade jag gör orsaks fordringar från icke-experimentella data med hjälp av naturliga experiment och matchning. I denna bilaga, kommer jag presentera den potentiella utfall modellen, och precisera de villkor som krävs för orsaks slutsats från observationsdata. Detta kapitel kommer att bygga på Morgan and Winship (2014) och Imbens and Rubin (2015) .