technische bijlage

In de hoofdtekst, besprak ik het maken van causale claims van niet-experimentele gegevens met behulp van natuurlijke experimenten en matching. In deze bijlage, zal ik de mogelijke uitkomsten model te introduceren, en nader omschrijven de voorwaarden die nodig zijn voor causale gevolgtrekking uit waarnemingen. In dit hoofdstuk zal gebruik maken van Morgan and Winship (2014) en Imbens and Rubin (2015) .