Tehniline liide

Põhitekstis, vestlesin tegemist põhjuslik nõuded mitte-katseandmed, kasutades looduslikke eksperimente ja sobitamine. Selles lisas ma tutvustada võimalikke tulemusi mudel ja täpsemalt määratleda tingimused, mis on vajalikud põhjuslik järeldada alates vaatlusandmeid. See peatükk toetub Morgan and Winship (2014) ja Imbens and Rubin (2015) .