6.6 Области на тежина

Четирите етичките принципи, почитување на индивидуата; beneficence; правда; и почитување на законот и јавниот интерес, и двете етички рамки-последични и деонтологија, треба да ви помогне да се причина за тоа било истражување етика проблеми со кои се соочуваат. Сепак, врз основа на карактеристиките на дигиталната ера истражување е опишано претходно во ова поглавје и врз основа на етички дебати што видовме досега, јас гледам четири области од посебен тежина: информирана согласност, разбирањето и управување со информативните ризик, приватност, и донесување на одлуки лицето на несигурност. Во следните делови, јас ќе се опише овие четири прашања во повеќе детали и нудат совети за тоа како да се справи со нив.