6.2 Три примери

Дигиталната ера на социјални истражувања ќе вклучува студии, каде што разумно, добронамерни луѓе ќе се согласуваат за етика.

Со цел да се задржи дискусија на истражувачката етика бетон, јас ќе започне со три примери на дигитални студии возраст кои имаат генерирана етички контроверзии. Сум ги одбраа овие посебни студии за две причини. Прво, не постојат лесни одговори за секоја од нив. Тоа е, мислам дека разумен, добронамерни луѓе ќе се согласуваат за тоа дали овие студии треба да се случи и какви промени би можеле да ги подобриме. Овој недостаток на лесни одговори е карактеристика на некои студии денес, и јас очекувам дека тоа ќе стануваат се почести во иднина. Второ, овие три студии се интегрираат многу од принципите, рамки, и области на тензија која ќе следи подоцна во ова поглавје.