2.3.2 Карактеристики кои се генерално лошо за истражување