technická príloha

V hlavnom texte, diskutoval som robiť príčinnej pohľadávky z non-experimentálnych dát s použitím prírodných experimentov a zhodu. V tejto prílohe, budem predstaviť jeho potenciálnych výsledkoch modelu, a presnejšie definovať podmienky, ktoré sú potrebné pre kauzálny záver z pozorovacích dát. Táto kapitola bude vychádzať z Morgan and Winship (2014) a Imbens and Rubin (2015) .