Технички додатак

У главном тексту, разговарао сам што узрочно-последичне потраживања од не-експерименталних података помоћу природних експеримената и подударања. У овом додатку, ја ћу представити потенцијални исходи модел, и прецизније дефинисање услова који су потребни за узрочно-последичне закључка из података добијених посматрањем. Ово поглавље ће скренути на Morgan and Winship (2014) Imbens and Rubin (2015) .