7.1 Гледајќи foward

Како што реков во воведот, социјални истражувачи се во процес на правење на транзиција како преминот од фотографија на кинематографијата. Во оваа книга, видовме како истражувачи започнале да го користат можностите на дигиталната ера да се набљудуваат однесувањето (Поглавје 2), да поставуваат прашања (Глава 3), работи експерименти (Глава 4), и да соработуваат (Глава 5) на начин на кој беа едноставно не е можно во многу блиското минато. Истражувачите кои ги искористат предностите на овие можности, исто така ќе треба да се соочи со тежок, амбициозен етички одлуки (Поглавје 6). Во оваа последната глава, јас би сакал да истакнам три теми кои работат преку овие поглавја и тоа ќе биде важно за иднината на социјални истражувања.