машинско преведување

Вие ги читате на машинско преведување на малку по малку: социјални истражувања во дигиталната ера. Бидејќи ова е машински превод, тоа може да биде јасно во пати. Ако би сакале да ни помогне да се објави верзија на оваа книга на вашиот јазик, Ве молиме да ни пишете на info@bitbybitbook.com .

Нашите машинско преведување се врши од страна на Google Translate. Тие би сакале да го додадете ова Легален:

Услугата може да содржи ПРЕВОДИ овозможени од Google. GOOGLE СЕ ОГРАДУВА ОД СИТЕ ГАРАНЦИИ ВО ВРСКА СО ПРЕВОДИ, СЕ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ДА СЕ ПОДРАЗБИРААТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ БИЛО КАКВИ ГАРАНЦИИ НА ТОЧНОСТА, ДОВЕРЛИВОСТА, и било ГАРАНЦИИТЕ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ ПРИ ПРОДАЖБА, СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА И почитување НА ПРАВА.