teknisk vedlegg

I hovedteksten, diskuterte jeg gjør årsaks krav fra ikke-eksperimentelle data ved hjelp av naturlige eksperimenter og matching. I dette tillegget, vil jeg introdusere den potensielle utfall modell, og definere mer presist de vilkår som er nødvendige for kausale slutninger fra observasjonsdata. Dette kapittelet vil trekke på Morgan and Winship (2014) og Imbens and Rubin (2015) .