בנספח טכני

בטקסט הראשי, דנתי טענות סיבתי מנתונים שאינם ניסוי באמצעות ניסויים טבעיים והתאמה. בנספח זה, אני אציג את מודל תוצאות האפשרי, ולהגדיר באופן מדויק יותר את התנאים נדרשים היסק סיבתי מנתונים תצפיתיים. פרק זה יהיה לצייר על Morgan and Winship (2014) ו Imbens and Rubin (2015) .