Техническо допълнение

В основния текст, аз обсъдени вземане на причинни претенции от не-експериментални данни чрез използване на природни експерименти и съвпадение. В това приложение, ще се въведе потенциал модел на резултати, и да се определят по-точно условията, които се изискват за причинно-следствена извод от наблюдателни данни. Тази глава ще се позове на Morgan and Winship (2014) и Imbens and Rubin (2015) .