5.4 дистрибуирани собирање на податоци

Маса соработка исто така може да помогне со собирање на податоци, но тоа е слабо за да се обезбеди квалитетот на податоците и систематски пристап кон земање мостри.

Во прилог на создавање на човечки пресметување и отворени повици, истражувачите исто така да креирате дистрибуирани проект за собирање на податоци. Всушност, голем дел од квантитативни општествените науки веќе се потпира на дистрибуирани собирање на податоци во форма на истражувања спроведено од страна на вработените. На пример, да се соберат податоци за општата социјална анкета, една компанија се ангажирани, кои за возврат го најмува анкетари кои одат во домовите на испитаникот да се соберат информации од нив. Но, што ако може некако да се пријават како волонтери собирачи на податоци?

Како примерите подолу, од орнитологија и информатика-шоу колекција дистрибуирани податоци овозможува на истражувачите да се соберат податоци почесто и во повеќе места отколку можно претходно. Понатаму, со оглед соодветни протоколи, овие податоци може да биде сигурен доволно да се користи за научни истражувања. Всушност, за одредени прашања за истражување, дистрибуирани собирање на податоци е подобро од било кој реално би било можно со платени собирачи на податоци.