3.7 Заклучок

Големи извори на податоци не значи крај на анкетно истражување. Всушност, тоа е токму спротивното. Големи извори на податоци и истражувања се надополнува не замени, така што износот на големи податоци се зголемува, очекувам дека вредноста на истражувањето ќе се зголемува, како и.

Истражувачите сега се во процес на создавање на третата ера на анкетно истражување дека, најверојатно, ќе се карактеризира со 1) не ја теоријата на веројатност, 2) компјутерски контролиран интервјуа, и 3) поврзување на податоците од анкетата на други податоци. Секоја од овие три области се уште се во активна развој, но како што се промени на податоци на животната средина и истражувачи инвестираат повеќе време за решавање на овие проблеми, се очекуваат големи подобрувања. Исто како што истражувачите ја искористи предноста на широка дифузија на фиксни телефони во 1960-тите и 1970-тите, со цел да се модернизира анкетно истражување, очекувам дека истражувачите ќе се модернизира анкетно истражување повторно во одговор на промените создадени од страна на дигиталната ера.