Տեխնիկական Հավելված

Հիմնական տեքստը, ես քննարկել դարձնելով պատճառահետեւանքային պահանջներ ոչ-փորձարարական տվյալների, օգտագործելով բնական փորձեր եւ համապատասխանող: Այս հավելվածում, ես կներկայացնի հնարավոր արդյունքներից մոդելը, եւ սահմանել ավելի ճիշտ այն պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են պատճառահետեւանքային հետեվություն ից դիտողական տվյալների: Այս գլխում հրավիրել Morgan and Winship (2014) եւ Imbens and Rubin (2015) :