tehniskais papildinājums

Galvenajā tekstā, es apsprieda padarot cēloņsakarības prasības no non-eksperimentālajiem datiem, izmantojot dabas eksperimentus un iekārtošanu. Šajā pielikumā, es ieviesīs potenciālo rezultātu modeli, un jādefinē precīzi nosacījumi, kas nepieciešami, lai cēlonisko secinājumu no novērojumu datiem. Šajā nodaļā balstīsies uz Morgan and Winship (2014) un Imbens and Rubin (2015) .