Dodatek techniczny

W tekście głównym, dyskutowałem reklamacji przyczynowych z danych nieeksperymentalnych użyciu naturalnych eksperymentów i dopasowanie. W tym dodatku będę wprowadzać potencjalnego modelu wyników, oraz bardziej precyzyjne określenie warunków, które są wymagane do wnioskowania przyczynowego z danych obserwacyjnych. Ten rozdział będzie się opierała na Morgan and Winship (2014) i Imbens and Rubin (2015) .