2.4 стратегии за истражување

Со оглед на овие десет карактеристики на големите извори на податоци и својствени на ограничувањата на дури и совршено набљудувани податоци, каков вид на истражување стратегии се корисни? Тоа е, како можеме да научиме кога не се поставуваат прашања и да не се кандидира експерименти? Тоа може да изгледа дека само гледањето на луѓето не би можеле да доведат до интересни истражувања, но тоа не е случај.

Гледам три главни стратегии за учење од набљудување на податоци: броење работи, прогнозирање работи, да се доближи експерименти. Јас ќе се опише секоја од овие пристапи, кои би можеле да се нарече "научни истражувања" или "истражување рецепти" -И јас ќе ги илустрираат со примери. Овие стратегии се ниту меѓусебно се исклучуваат или сеопфатен, но тие не го фати многу на истражување со податоци од набљудувањата.

За да се најавуваат на побарувањата што следат, сметајќи работи е најважно кога се емпириски процесирање меѓу предвидувања од различни теории. Прогнозирање, а особено nowcasting, може да биде корисно за креаторите на политиката. Конечно, големите податоци се зголемува нашата способност да се направи причинска проценките на податоци од набљудувањата.