2.3.1 Карактеристики кои се генерално добри за истражување