τεχνικό προσάρτημα

Στο κυρίως κείμενο, συζήτησα κάνει αιτιώδης αξιώσεων από μη-πειραματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας φυσικά πειράματα και να ταιριάζουν. Σε αυτό το προσάρτημα, θα εισαγάγει το δυναμικό μοντέλο αποτελέσματα, και συγκεκριμένα να ορίσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αιτιώδη συμπέρασμα από παρατηρησιακά δεδομένα. Αυτό το κεφάλαιο θα αντλήσει από Morgan and Winship (2014) και Imbens and Rubin (2015) .