2.3.2 Pazīmes, kuras parasti ir slikti pētniecībai