2.3.2 Mga katangian na sa pangkalahatan ay masamang para sa pananaliksik