2.3.2 Karakteristike koje su općenito loše za istraživanje