2.3.2 Characteristics ku bi gelemperî ji bo lêkolîn xerab in