2.3.2 Les característiques que generalment són dolents per a la investigació