2.3.2 Eienskappe wat oor die algemeen sleg vir navorsing is