2.3.2 Charakteristiky, ktoré sú všeobecne zlé pre výskum