2.3.2 Карактеристике које су генерално лоша за истраживање