2.3.2 Ciri-ciri yang biasanya buruk bagi penyelidikan