2.3.2 Karakteristik ki yo jeneralman move pou rechèch