2.3.2 բնութագիր, որոնք, ընդհանուր առմամբ, վատ է հետազոտության համար