2.3.2 Χαρακτηριστικά που είναι γενικά κακό για την έρευνα