2.3.2 Kinaiya nga sa kinatibuk-dili maayo nga alang sa research