2.3.2 Izimpawu ukuthi ngokuvamile ezimbi ucwaningo