2.3.2 Характеристики, които като цяло са лоши за научни изследвания