2.3.2 Egenskaper som är allmänt dåligt för forskning