2.3.2 tadqiqotlar uchun odatda yomon xususiyatlari